Stråling

bookmark

Hva vet vi og hvor føre var bør vi være?

onsdag 26. september 2012, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Forskningsetiske komiteer og Teknologirådet

Inngang: Gratis

Det er steile fronter i debatten om hvorvidt stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett er skadelig for folks helse eller ikke.

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet ble Ekspertutvalget for helseskader av stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett nedsatt i 2010. Oppdraget var å utrede mulige helseskader ved stråling, og utvalget har nettopp lagt frem sin rapport.

Vi inviterer til diskusjon om funnene i rapporten og ønsker å belyse følgende problemstillinger:
• Kan stråling være helseskadelig – og er dagens regelverk godt nok?
• Hvordan bør vitenskapelig usikkerhet om stråling formidles av forskere og politikere?
• Hvor føre var bør vi være?
• Hvordan sikre forskerens uavhengighet i forhold til finansieringskilder?

Program:
• Helene Ingierd, De nasjonale forskningsetiske komiteer, ønsker velkommen
• Tore Tennøe, Teknologirådet, er debattleder
Innledere:
• Jan Alexander, leder av Ekspertutvalget for helseskader av stråling fra mobiltelefoner, basestasjoner og trådløse nett og assisterende direktør på Folkehelseinstituttet
• Ellen-Marie Forsberg, medlem i Ekspertutvalget
• Arnt Inge Vistnes, Fysisk institutt, UiO

Enkel servering

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men fint om du melder deg på her.

Seminaret er en del av et samarbeidsprosjekt mellom Teknologirådet, og Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) og Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). I prosjektet ser vi på nye trender innen teknologi og forskning, og hvordan vi som samfunn kan møte dem. Ut over høsten vil vi invitere til flere åpne møter.