Strand-Lobben saken – hva nå?

bookmark

Debatt

torsdag 28. november 2019, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk barnevernsamband

Inngang: Gratis

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) i Strasbourg avsa 10. september 2019 dom i saken Strand-Lobben saken, og dommen konkluderte med at Norge har brutt Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) artikkel 8 i forbindelse med inngrep fra barnevernet.

Norsk Barnevernsamband (NBS) inviterer til en Sambandssamling om Strand-Lobben dommen, og hva barnevernet kan lære av det.

Debatten innledes ved:
• Carola Lingaas, førsteamanuensis ved Vitenskapelig høyskole (VID)
• Merete Løland, Leder, Organisasjonen for barnevernsforeldre (OBF)
• Therese Rieber- Mohn, påtroppende kommunalsjef for barnevern, Lillestrøm kommune

Velkommen!