Survival of the richest

bookmark

Har vi lært av HIV- krisen eller velger vi reprise?

mandag 26. mai 2014, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Universities Allied for Essential Medicines, Norwegian Forum for Global Health Research og Medhum

Inngang: Gratis

Hepatitt C er spådd som den neste store folkehelsekrisen etter HIV/AIDS. På verdensbasis er 185 millioner mennesker smittet. Heldigvis finnes det gode nyheter: Legemiddelfirmaene står nå i kø for å lansere nye medisiner med inntil 90 % helbredelsesrate. Med en pris per behandling satt til 80 000 dollar vil imidlertid majoriteten av de smittede, boende i lav- og mellominntektsland, ikke få tilgang til livreddende behandling

I Norge diskuteres det også hvorvidt vi har råd til å behandle alle de 20 000 smittede med de nye medisinene, eller om noen pasienter må prioriteres bort. Utvikling av legemidler motiveres i dag i all hovedsak av markedskrefter. Verdens helseorganisasjon har foreslått nye modeller for utvikling av medisiner hvor det globale samfunnet skal ta en større del av ansvaret. Målet er å sikre tilgang til livsviktige medisiner for dem som trenger det og dermed fremme folkehelse.

Lar vi legemiddelindustrien sette prisen på et liv? Universities Allied for Essential Medicines, Norwegian Forum for Global Health Research, og Medhum inviterer til paneldebatt om tilgang til medisiner og filmvisning av Fire in the blood.

Velkommen!