Svensken, nordmannen og litteraturen

bookmark

Mestermøte: Dag Solstad og P.O. Enquist

onsdag 2. mars 2011, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Billett

Arrangementet er utsolgt. Det gjelder også direkteoverføringene i lokalene Kverneland og Kjelleren.


I 1961 debuterte en ung mann fra Västerbotten med romanen Kristallögat. Fire år seinere, i Sandefjord, tok en annen ung mann sine første skritt som forfatter med boken Spiraler. Det er femti år siden. I dag er de to, P. O. Enquist og Dag Solstad, blant de mest sentrale i nordisk prosa. Fra to småbyer på hver sin side av kjølen har de vokst i anerkjennelse for hver roman de har skrevet, og blitt stadig litt større for hvert tiår. I 2011, Solstads syttiende og Enquists syttisjuende år, er det vanskelig å tenke seg noe større møte i nordisk litteratur enn mellom nettopp disse to.

Både Solstad og Enquist har utviklet særegne romanspråk som leserne kjenner allerede fra første setning. Hver på sitt vis har de skildret sitt lands historie og mentalitet med en presisjon som har gjort fiksjonen til referansepunkter i faghistorie og folkeoppfatning. Begge beveger seg mellom det litterære og det politiske og virker som konfronterende tenkere og intellektuelle i sin samtid. De møtes på Litteraturhuset denne kvelden til samtale med Aslak Sira Myhre om bøkene, om å skrive, om samtida og historien, og ikke minst om hvordan de har sett hverandre gjennom femti år.