Sykle på vatnet. Klassekampens historie

bookmark

Samlaget inviterer til seminar

tirsdag 1. mars 2011, kl. 12:00

Sal: Kverneland

Arrangør: Samlaget

Inngang: Gratis

Avisa Klassekampen er eineståande, også i eurpoeisk mediehistorie. Frå dugnasbasert idealisme i eit autoritært politisk miljø, har avisa utvikla seg frå maoistisk propagandaorgan på 1970-talet til pluralistisk suksessavis med høg kulturstatus og tverrpolitisk appell i vår tid.

Innleiing ved Alf Skjeseth. Kommentarar ved John Olav Egeland, Helge Rønning, Guri Hjeltnes, Sigurd Allern og Bjørgulv Braanen.