Tåler Gud kritikk?

bookmark

Om religion og ytringsfrihet

torsdag 9. september 2010, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk P.E.N.

Inngang: Gratis

I FN pågår en dragkamp om hvorvidt religioner skal få samme beskyttelse som enkeltpersoner eller grupper av mennesker i internasjonale konvensjoner. Norsk P.E.N. advarer: religioner, institusjoner og ideer må kunne kritiseres.

Paneldeltagere kommer på www.norskpen.no