Tankebarnet

bookmark

En forestilling om psykosen som informasjonskilde

fredag 16. september 2016, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Nitters Tankebarn

Inngang: Gratis

Det blir forestilling 19.00 og 21.00. Inngår i programmet til Oslo Kulturnatt.

Sponset av Aurora – støtteforening

 

Om forestillingen:

«Mennesket reagerer presist når det får psykiske reaksjoner,» synger Nitter i forestillingen TANKEBARNET. «Vi ble lurt trill rundt – til å tro at noe var feil med oss. Så forholder det seg stikk motsatt. Vi er alle varslere om ulike former for undertrykkelse. Sånn er vi bygd. Med evnen til å kjenne hva som skurrer og hva som stemmer. Psykosen kan fungere som en informasjonskilde når den tas på alvor og lyttes til.»

Denne oppdagelsen er like viktig som andre store oppdagelser. Den frigjør mennesket. Tilliten til at angst, depresjon og psykose er en del av vårt logiske instinkt gir indre trygghet og stolthet.

Naturen er smart  – den vet hva den gjør – når den gir mennesket psykiske reaksjoner.  Og de kan kalles for varslingssystem, og de kan kalles for signalfunksjon, og de kan kalles for løgndetektor, etterretningssystem og regulator. Rekken av diagnoser viser mangfoldet av reaksjoner på ulike former for undertrykkelse,» synger Nitter videre mens hun spiller Chopins vals i Ass-dur.  

I dag forstår jeg grunnen til at psykosen ble stengt inne. Den kan sprenge i stykker imaginære tankekonstruksjoner så man blir seende og fri fra undertrykkende kulturell programmering. Skikkelig seende! Hvordan jeg vet det? Jeg har selv opplevd det.

Ettersom jeg observerte angsten og ble klar over hva den bunnet i, vokste det frem en dyp forståelse av kulturen jeg var plantet inn under. «Hvor underlig at motet kun blir til i angst,» sa vår nabo i sør, dansken Paul la Cour. Det som kalles sinnslidelse ble en lang vei til bevisstgjøring, der jeg i dag løfter av meg det kulturelle trykket og sier:

Jeg er som menneske organisk bygd for å leve i enhet, i åpent samspill med alt og alle, med likeverd og kommunikasjon i alle ledd. Jeg skjønner at min mennesketype ble forbudt og utvist, stengt inne og lukt ut, fortiet, korsfestet og brent på bålet av den dominante parten under den lange og brutale jakten på markedsandeler. Men likevel har denne mennesketypen overlevd, som et dypt instinkt i oss alle, vil jeg påstå.»

Ved siden av å gi stemme til det dype instinktet, den urgamle ville naturen synger Nitter dikt av Jan Erik Vold, Inger Hagerup, Olav H. Hauge med flere – til eget klaverspill av Bach, Beethoven, Chopin, Liszt og Schubert.