Tankens kraft

bookmark

I henhold til Gralsbudskapet

onsdag 4. mars 2015, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Gral-Norden

Inngang: Gratis

Vi tenker hele tiden, og derfor bør det være veldig klart for oss hva tanker er. Men hva er tanker? Hva består de av? Hvorfor har tanker så mye innflytelse på oss og våre omgivelser? Ved å forstå bedre hva tanker er, vil vi forstå oss selv bedre. Ved Christopher Vasey. Foredraget holdes på engelsk.

Les mer om arrangementet her