Temakveld: Retten til å velge og rettsvernet i psykisk helsevernFoto: Privat

Temakveld: Retten til å velge og rettsvernet i psykisk helsevern

bookmark

mandag 26. oktober 2020, kl. 18:00 til kl. 21:00

Sal: Wergeland og Digitalt

Arrangør: Hvite Ørn Norge

Inngang: Gratis med påmelding

Program: 

18.00: Jan-Magne Tordenhjerte Sørensen, styreleder i Hvite Ørn vil utfordre det tradisjonelle synet på psykose.
– Går det an å ha selvinnsikt selv om man er psykotisk?
– Typiske konflikttemaer mellom pasient og behandler
– Hvordan ligger det an med kunnskapsgrunnlaget for diagnostisering og sykeliggjøring av symptomer?
– Dialog med salen

19.00: Pause

19.20: Stine Moen, advokat og styremedlem i Hvite Ørn vil snakke om rettsvernet under tvang i psykisk helsevern.
– Er behandlingspraksisen i vestlig og norsk psykiatri en folkehelsekatastrofe? Litt statistikk

– Kunnskapsgrunnlaget rundt medisinering, tilfriskningsrater med og uten medisiner
– Tvangsmedisinering, lovens vilkår og rettspraksis
– Hvordan kan sakene angripes rettslig? Hvilken klagemuligheter finnes? Når har jeg krav på fri rettshjelp?
– Dialog med salen

20:45 Oppsummering og tanker om hvordan den beste hjelpen kan være

21.00 Slutt

Arrangementet strømmes digitalt. Lenke kommer senere.