Terrorturisme? AVLYST

bookmark

Humanitært Forum

tirsdag 23. april 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Oslo Røde Kors

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER AVLYST

Antallet norske statsborgere som reiser til konfliktområder og slutter seg til væpnede grupper har blitt stadig mer fremtredende i dagens ofte uoversiktlige konfliktbilde. Det meldes blant annet at norske statsborgere har dratt utenlands for å kjempe sammen med opprørere mot norske styrker i Afghanistan og i høst ble det meldt at mer enn 20 radikale nordmenn skal ha reist til Syria for å delta i den væpnede konflikten der.

Gruppen for Internasjonal Humanitær Rett i Oslo Røde Kors inviterer til Humanitært Forum og stiller spørsmålet: Er det forsvarlig å tillate at norske statsborgere deltar i væpnede konflikter på eget initiativ? Formålet med arrangementet er å belyse temaet og de folkerettslige og humanitære problemstillingene som gjør seg gjeldende i dagens uoversiktlige konfliktbilde. Vi vil sette fokus på utfordringene som reiser seg; hvilke humanitære og rettslige problemstillinger gjør seg gjeldende? Utgjør dette en trussel mot Rikets sikkerhet? Er dagens lovverk tilstrekkelig eller viser dette til nye behov tilknyttet dagens juridiske rammeverk?