The Human Economy

bookmark

Boklansering

fredag 3. desember 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: SUM og SAI

Inngang: Gratis

Den globale finanskrisen har aktualisert debatten om hvorvidt et kapitalistisk økonomisk system med det frie marked er den beste måten å organisere økonomien vår på. Denne boken kan fungere som en guide til hvordan vi kan bygge en human økonomi – en økonomi som både reflekterer forskjeller mellom mennesker med hver enkelt sine egenheter og på samme tid vår felles menneskelige interesse.

Innledere: Keith Hart (Professor Emeritus, Goldsmiths, University of London), Thomas Hylland Eriksen (Antropologisk Institutt, Universitet i Oslo) Desmond McNeill (SUM, Universitet i Oslo).

Påmelding til seminaret skjer via e-post til h.h.holsten@sum.uio.no før mandag 29. november.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Last ned flygeblad i PDF her.

SUM: www.sum.uio.no

SAI: www.sai.uio.no