The impact of the Tobacco Giants in Trade and Investment Agreements

bookmark

Discussion on International Tobacco Cases

mandag 28. september 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: PluriCourts

Inngang: Gratis

Discussion on International Tobacco Cases (Philip Morris v States – A discussion of the strategic(?) litigation following health legislation in a national and international context)

PluriCourts har gleden av å invitere til paneldebatt om de omdiskuterte søksmålene fremmet av Philip Morris. I diskusjoner rundt den sittende regjeringens ønske om å inngå nye bilaterale investeringsavtaler har rettssaker ført av tobakksselskapet Philip Morris mot stater stadig blitt trukket frem. På bakgrunn av dette holder PluriCourts – Senter for Fremragende Forskning på Legitimiteten til Internasjonal Domstoler – et arrangement om de ulike rettssakene. Det vil bli gjennomgang og analyse av aktuelle saker i WTO og voldgiftstribunal mot Australia og Uruguay, rettssaken mot Norge i norske domstoler og en diskusjon rundt problematikken.

Arrangementet er åpent og fritt for alle.

ENGLISH VERSION
PluriCourts is pleased to welcome you to a panel discussion on the much debated cases brought by Philip Morris.
In the discussions on the governments wish to enter into new bilateral investment agreements, cases lead by the tobacco company Philip Morris against states have frequently been brought to the debate. In light of this PluriCourts – Center of Excellence for the Study of the Legitimate Roles of the Judiciary in the Global Order – is hosting an event to discuss the tobacco cases. The event will take a threefold approach discussing international arbitration on the Australian legislation, the case against Norway in the domestic court, and an overall discussion on the topic.
The event is free and open to all.