THE SAHEL AFTER GADDAFI

bookmark

NATIONAL CRISES, POLITICAL ISLAM AND TERROR

onsdag 24. oktober 2012, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: The Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) and the Nordic International Support Foundation (NIS)

Inngang: Gratis

 
 
THE SAHEL AFTER GADDAFI
NATIONAL CRISES, POLITICAL ISLAM AND TERROR
 
The Sahel region is being reshaped by major geopolitical forces in the wake of the Arab Spring and the fall of the Qaddafi regime in Libya. The political landscape of the region in the coming two decades will be radically different from the one seen in recent decades. Given the increasing importance of issues relating to the reassertion of political Islam and rising radicalisation, migration and human trafficking, terrorism and terror networks, and rising investments in mineral and petroleum exploration, the strategic importance of the Sahelian region will only increase in the coming years. As a result, this sometimes forgotten part of West Africa is fast garnering greater international attention. The case of Mali offers a particularly instructive example of how stability in the region has largely been an illusion and just how vulnerable Sahelian states are to broader regional dynamics. Possible international responses to these developments will be discussed taking examples from Mali and other neighbouring countries of Libya.
 
In the panel:
 
KAI EIDE
A member of the Norwegian Foreign Service since 1975. Served as Ambassador to NATO (2002-2006) and OSCE (1998-2002). Currently serves as a Special Envoy on the Sahel at the Norwegian MFA. Will only just have returned from a trip to Mali when he joins us for the debate.
 
ROLAND MARCHAL
A senior research fellow at CNRS, based at the CERI/Sciences Po Paris. Has published extensively on conflicts in the Greater Horn of Africa and the policy of international actors on the continent. Has been the Editor of the French academic Quarterly Politique Africaine (2002-2006) and a consultant for European states, the EU, the UN and the World Bank.
 
PIERRE-MICHEL JOANA
Currently works for a EU-financed anti-terror project in Niger, Mauritania and Mali, with focus on capacity building of police and the juridical system. Has previously served as the Special Adviser to Javier Solana on African peacekeeping capabilities. Has a distinguished background of service in Africa with the French Army, where he was promoted to the rank of Major General.
 
WHEN: 9:00 – 12:00 ON WEDNESDAY THE 24TH OF OCTOBER 2012
WHERE: AMALIE SKRAM, THE HOUSE OF LITERATURE
 
Entrance is free. Coffee and tea will be served together with a light snack.
 
The Norwegian Peacebuilding Resource Centre (NOREF) is a resource centre integrating knowledge and experience to strengthen peacebuilding policy and practice. The Nordic International Support Foundation (NIS) is a non-profit organisation working with stabilisation, reconciliation and peace support initiatives in conflict and post-conflict areas.
 
_______________________________________________
 
SAHEL ETTER GADDAFI
NASJONALE KRISER, POLITISK ISLAM OG TERROR
 
Det er nå ett år siden Gadaffi ble drept. I kjølevannet av Gaddafiregimets fall og den arabiske våren, skjer det store omveltninger i Sahel. Samtidig med at det politiske landskapet er i rask endring, preges regionen av fremveksten av politisk islam, økende radikalisering, migrasjon og menneskehandel, terrorisme og terrornettverk, samt voksende investeringer i mineral- og petroleumsvirksomheter. Alt dette bidrar til å øke den strategiske betydningen av Sahel, som tidligere har vært en mer eller mindre glemt del av Vest-Afrika. Dagens situasjon i Mali tydeliggjør hvor sårbare statene i Sahel er og hvor prisgitte de er den regionale dynamikken. Videre ser vi at stabiliteten i regionen i stor grad har vært en illusjon. Vi diskuterer mulige internasjonale svar på den nåværende utviklingen, med eksempler fra Mali så vel som fra andre land i regionen.
 
I panelet:
 
KAI EIDE
Har vært del av den norske utenrikstjenesten siden 1975. Har tidligere tjenestegjort som den norske ambassadøren til NATO (2002-2006) og til OSSE (1998-2002). Er for tiden spesialrepresentant for Sahel. Kommer direkte fra en tjenestereise til Mali for å delta i panelet.
 
ROLAND MARCHAL
Seniorforsker ved CNRS ved CERI/Sciences Po Paris. Har skrevet svært mye om konfliktene på Afrikas Horn og om politikken til internasjonale aktører på kontinentet. Har vært redaktør for det franske tidsskriftet Quarterly Politique Africaine (2002-2006) og konsulent for en rekke europeiske stater, EU, FN og Verdensbanken.
 
PIERRE-MICHEL JOANA
Tidligere general i den franske hæren, bl.a. som øverstkommanderende for den franske Licorne styrken i Côte d’Ivoire. Var spesialrådgiver for Javier Solana vedrørende freds- og sikkerhetsspørsmål i Afrika. Jobber i dag for et EU-finansiert anti-terroprosjekt i Niger, Mauritania og Mali med fokus på kapasitetsbygging av politi og rettsvesen.
 
TID: 9:00 – 12:00 ONSDAG 24. OKTOBER 2012
STED: AMALIE SKRAM, LITTERATURHUSET
 
Arrangementet er gratis. Det blir servert kaffe, te og noe å spise.
 
Norsk Ressurssenter for Fredsbygging (NOREF) er et ressurssenter som integrerer kunnskap og erfaring for å styrke fredsbygging policy og praksis. Nordic International Support Foundation (NIS) er en stiftelse som jobber med stabilisering, forsoning og med å støtte opp under fredsinitiativ i konfliktområder.