Think&Talk

bookmark

Dialog og diskusjon

onsdag 4. juni 2014, kl. 15:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Memetor

Inngang: Billett

Diskusjon handler om forsvar av eget – , og angrep av andres ståsted gjennom bruk av utropstegn. Dialog handler om å dele egne synspunkter og bli kjent med andres perspektiver gjennom spørsmål og samtale. I enkelte sammenhenger er det hensiktsmessig å diskutere, i andre fungerer det bedre med dialogformen. Å være bevisst egen kommunikasjonsform er en forutsetning for å få til det du ønsker.

Think&Talk er en arena hvor du får utvidet ditt nettverk. Gjennom aktiv dialog mellom deltagerne skapes relasjoner, erfaringsutveksling og læring for alle. Du får tilgang til nyttige verktøy for kommunikasjon og ledelse.

Dagens gjest er Øyvind Vada. Øyvind har etablert Memetor-konseptet. Han arbeider for tiden med en tverrfaglig dr.grad ved Univeristetet i Brussel. Les mer om ham her

Les mer om Memetor her.