Til deg som ble igjen

bookmark

Med Grete Randsborg Jenseg

tirsdag 30. oktober 2012, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Humanist Forlag

Inngang: Gratis

Gjennomsnittlig levealder for kvinner er 83 år, for menn noe kortere. Antallet enker er statistisk sett økende i årene framover. Grete Randsborg Jenseg har snakket med 25 enker om alt fra sorgen ved å pakke bort klær til å finne et sted å gråte, ta førerkort eller å forelske seg på nytt.