Tilhørighet i Groruddalen

bookmark

Sluttkonferanse for Alna-prosjektet 2014

mandag 24. november 2014, kl. 09:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Universitetet i Oslo

Inngang: Gratis

Det NFR-finansierte forskningsprosjektet «Exclusion and inclusion in the suburb», ledet av sosialantropologen Thomas Hylland Eriksen, presenterer sine hovedfunn, basert på flere års forskning i Alna bydel. Innleggene vil dreie seg om bl.a. foreldreskap, unge voksne, medier og skole.

Dette arrangementet ble avholdt i november 2014.