Tilrettelegging av fritiden for barn og unge med funksjonsnedsettelser

bookmark

Frokostmøte 25. mai 2016

onsdag 25. mai 2016, kl. 08:30

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Inngang: Gratis

Møte for å sette tilrettelegging av fritiden til barn og unge med funksjonsnedsettelser på dagsordenen. Her får du kunnskap om hvordan kommunene sikrer barn og unges deltakelse i selvvalgte kultur- og fritidsaktiviteter gjennom videreutvikling av den kommunale, lovpålagte støttekontakttjenesten, gjennom annen organisering og i samarbeid med frivillige organisasjoner.

Program

 •          Åpning
  Dag Ofstad, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.
 •          Presentasjon av funn fra en evaluering som bygger på en kartlegging av 18 kommuner som har mottatt tilskuddsmidler for utvikling av habiliteringstjenester for barn og unge.
  Seniorrådgiver Midia Aminzadeh, Helsedirektoratet.
 •          Hvilke muligheter, begrensinger og behov eksisterer hos frivillige lag og organisasjoner for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta?
  Presentasjon av en spørreundersøkelse gjennomført i fire kommuner.
  Postdoktor Trond Bliksvær, Nordlandsforskning.
 •          Aktiv omsorg. Presentasjon av erfaringer fra et nasjonalt opplæringsprogram.
  Førstelektor Gro Lorentzen og førstelektor Per Gunnar Disch, Senter for omsorgsforskning ved Høyskolen i Sørøst Norge
 •          Fritid for alle – hvor står vi? En presentasjon av arbeidet med å følge opp feltet støttekontakt, kultur- og fritidsdeltakelse som følges opp av Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser i et nært samarbeid med Helsedirektoratet.
  Seniorrådgiver Anders Midtsundstad, Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser

Påmelding: Bruk vårt påmeldingsskjema. Frist 20. mai.