Toleranse for andre religioner

bookmark

Religionenes dag

fredag 12. november 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Ahmadiyya Muslim Jamaat

Inngang: Gratis

Fredag 12. november arrangeres den årlige Religionenes dag på Litteraturhuset i Oslo. Det vil komme representanter fra de ulike verdensreligionene, og de skal snakke om et felles tema ut i fra sin religion og hellige skrifter.

Temaet for i år er: ”Toleranse for andre religioner”.

Arrangementet har til hensikt å bidra til økt innsikt i hva de ulike religionene mener om et bestemt emne, og å øke dialogen på tvers av religionene. Hver representant vil holde et innlegg om hva ens egen religion sier om toleranse overfor andre religioner, deretter vil det åpnes for spørsmål fra salen.