Torgersen-saken – et justismord?

bookmark

Ved Schiøtz og W. Lorentzen

tirsdag 12. januar 2016, kl. 19:30

Sal: Wergeland

Arrangør: Forum Berle

Inngang: Gratis

Advokatene Cato Schiøtz og Pål W. Lorentzen sendte i juni 2015 inn en omfattende begjæring om gjenåpning av Torgersen-saken. Denne ble avslått av Gjenopptakelseskommisjonens formann, Helen Sæter. Schiøtz vil gå nøye gjennom bevissituasjonen i Torgersen-saken og påvise at vi etter all sannsynlighet står overfor et tragisk justismord.