Totalforsvarskonferansen

bookmark

Når alarmen går

mandag 20. april 2015, kl. 09:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kvinners Frivillige Beredskap 106

Inngang: Gratis

Presentasjon: «Nasjonalt risikobilde» ved DSB etterfulgt av innlegg fra NVE, Folkehelseinstituttet, IFF, JD, Politiet og Forsvaret relatert til scenarier de berøres av. Varer til kl. 15.00. Lunsj kr. 100,-.