Traumer og hukommelse

bookmark

Debatt og innlegg ved Trine Anstorp, Ines Blix, Annika Melinder og Sverre Varvin

torsdag 9. februar 2017, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Advokatforeningen Oslo krets

Inngang: Gratis

Advokatforeningen Oslo krets inviterer til debatt om traumer og hukommelse.

Hvordan husker man store påkjenninger som seksuelle overgrep og vold mange år etterpå? Hva klarer man å gjengi av erfaringer som man helst ikke vil tenke på i hverdagen?

Boken til Vigdis Hjorth, Arv og miljø, har på ny reist debatt om slike spørsmål. Debatten er sentral i straffesaker som gjelder vold og overgrep. Oslo krets ønsker å gi advokater muligheten til å oppdatere seg på psykologisk kunnskap om hva traumer gjør med hukommelsen, og har invitert fire svært kompetente fagfolk med ulike innfallsvinkler: Psykolog og spesialrådgiver Trine Anstorp ved RVTS Øst (Regionalt ressurssenter for vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging), forsker Ines Blix ved NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress), Professor ved UiO Annika Melinder og professor ved HIOA Sverre Varvin.

Arrangementet retter seg særlig mot advokater som arbeider med strafferett, barnevern, barnefordeling og utlendingsrett.

Les mer om arrangementet her