Trenger middelklassen velferdsstaten?

bookmark

Rød-grønt debattforum

onsdag 1. september 2010, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Rødgrønt debattforum

Inngang: Gratis

Velferdsstaten er en nordisk suksesshistorie. Den har vært sentral i å sikre små forskjeller, sosial mobilitet og et ideal om like muligheter. I Norge er det bred enighet om å ha den, men kanskje ikke om hvordan den skal se ut og hva vi vil betale for den.
Vi tar debatten om veien videre for velferdsstaten. Finnes det en bro mellom universelle ordninger og skreddersydde tilbud? Må middelklassen betale mer skatt for å sikre velferden i fremtiden, eller gjør den private rikdommen det mer naturlig med økt brukerbetaling og flere private tilbud? Passer velferdsstaten i et flerkulturelt samfunn, eller var den tilpasset det homogene, helhvite Norge?

Kort sagt: Bør vi utvide, bevare, omforme eller utfase den trauste velferdsstaten?

I panelet:
Karl Ove Moene – Professor i økonomi UiO, leder av forskingsprosjekt på den nordiske modellen
Per Kleppe – tidligere finansminister
Hadia Tajik – stortingsrepresentant AP
Inga Marte Thorkildsen – stortingsrepresentant SV
Per Olaf Lundteigen – stortingsrepresentant Senterpartiet