Trenger vi frivillighet og grasrotengasjement?

bookmark

mandag 25. januar 2016, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Vennskap Nord/Sør

Inngang: Billett

Vennskap Nord/Sør inviterer til debatt rundt frivillighet og enkeltmenneskers engasjement i globale problemstillinger og fattigdomsbekjempelse.

Vi ønsker å belyse følgende problemstillinger:

• Hva er merverdien og styrken ved det frivillige arbeidet?

• Hvordan kan vi sørge for at disse grasrottiltakene, den såkalte amatørbistanden, som enkeltmennesker, kommuner, skoler og andre frivillige organisasjoner og foreninger

bidrar med, faktisk styrker lokalsamfunn i Sør og ikke, tvert imot, gjør større skade?

• Hvordan kan verdien av den globale kontakten mellom sivilsamfunn måles; i denne

sammenheng representert ved skoler, kommuner og lokalsamfunn i Norge og i Sør?

• Skal denne typen aktivitet støttes av det offentlige?

Med oss i panelet har vi Evalueringsdirektør i Norad, Øyvind Eggen som vil belyse utfordringene relatert til effektmåling av det frivillige grasrotengasjementet.

Direktøren i Fredskorpset, Nita Kapoor, vil bidra med deres erfaringer på feltet.

Vi har også med oss representanter fra vårt vennskapsnettverk, blant annet Thomas Lindal fra Kristiansand katedralskole Gimle som har et mangeårig samarbeid med en videregående skole i Nicaragua og Merete Wishman fra Melhus som har et samarbeids-prosjekt med skoler og kommuneadministrasjon i Taveta, Kenya.

Arrangementet er gratis og tilgjengelig for alle. Enkel bevertning fra kl. 17:30.

Påmelding via følgende lenke: https://vennskap.wufoo.com/forms/qusyjmf16xpbl3/

Velkommen!