U-landstilstander i Finnmark?

bookmark

Åpent møte om gruver, miljø, utvikling og demokrati

tirsdag 16. april 2013, kl. 17:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Attac og Handelskampanjen

Inngang: Gratis

 

Den global kampen for mineralressurser tilspisser seg.
– Hvilken politikk ligger bak? Finnes det plass for lokaldemokratiet?
– Hvilke konsekvenser får gruvedrift for lokal befolkning og miljø?
– Hva mener politikerne?

Regjeringen la nylig frem en omdiskutert Mineralstrategi og forhandler bilaterale avtaler som gir gruveselskapene rett til å ture frem og møte lokal motstand i internasjonale tvistedomstoler. Med økte priser og kamp om ressursene vil Finnmark være et strategisk viktig område de neste årene. Kommunestyret i Kautokeino har ved to anledninger sagt nei til konsekvensutredning av gullutvinning i reinbeiteområdet Bidjovagge. Gruveselskapene jobber og lobber hardt mot de lokale vedtakene. Norge er et av ytterst få land i verden som tillater sjødeponi av giftig gruveavfall, noe miljøvernbevegelsen har jobbet mot lenge. Har vi fått "u-landstilstander" i Finnmark? Står ryktet om den vellykkede norske ressursforvaltningen for fall?

Korte innledninger ved:
Cecilie Hansen, ordfører i gruvekommunen Sør-Varanger
Bernt Nilsen, leder i Folkeaksjonen mot giftutslipp i Bøkfjorden
Caroline Lund, Advokatfirmaet Lund & co
Heidi Lundeberg, daglig leder i Latin-Amerikagruppene

Kommentarer fra:
Alf Holmelid (SV) Næringskomiteen
Per Olaf Lundteigen (Sp) Finanskomiteen
Snorre Valen (SV) Forvars- og Utenrikskomiteen

Attac og Handelskampanjen ønsker velkommen og lover lett servering for arbeidsfolk.
Les mer om arrangementet her