Ungarn

bookmark

Står demokratiet på spill?

torsdag 28. november 2013, kl. 18:30

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Norsk Tidsskriftforening og Eurozine

Inngang: Gratis

Kan det finnes noe slikt som et diktatur i Europa? Hvis ja, hva kan gjøres for å hindre en slik utvikling? I de siste tiårene, har Ungarn vært en konstant bekymring for alle som er interessert i europeisk politikk. Etter jernteppets fall ble Ungarns demokratiske reformer holdt opp som et eksempel for statene i Sentral- og Øst-Europa. Dagens nedbrytning av Ungarns politiske og konstitusjonelle system minner engstelige observatører om en ikke så fjern fortid.

I anledning det 25. europeiske møtet for kulturtidsskrifter, vil et panel bestående med av noen av Ungarns og Europas mest interessante redaktører og intellektuelle diskutere en sak som har forgreninger langt utover Ungarns grenser.
Det handler om Europas framtid.

Panel:
László Rajk (arkitekt, tidligere dissident og politiker, Ungarn), János Széky (redaktør i ÉletésIrodalom), Ungarn), Volker Weichsel (redaktør i Osteuropa, Tyskland)
Ordstyrer:
Nina Witoszek (forskningsleder, SUM, Universitetet i Oslo, Norge)

Språk: Engelsk

Eurozines (den europiske Tidsskriftforeningen) 25. konferanse legges i år til Oslo. Temaet for konferansen er meninger, debatt og aktivisme i den offentlige sfæren. Debatter og foredrag, lukkede og åpne. Tidsskriftdagen 2013 inngår som en del av arrangementet. Alle arrangementene er gratis.

Hungary: Democracy in question
Could there be such a thing as a dictatorship inside the European Union? If so, what could be done to prevent such a development?
In recent decades, Hungary has been a constant concern for anyone interested in European politics. After the fall of the Iron Curtain, Hungary’s democratic reforms were held up as an example to the states of Central and Eastern Europe. Today, the dismantling of Hungary’s political and constitutional system reminds apprehensive observers of times long passed. On the eve of the 25th European Meeting of Cultural Journals, a panel featuring some of Hungary’s and Europe’s most interesting editors and intellectuals will discuss an issue whose ramifications extend far beyond the borders of Hungary. It is about the future of Europe.

Speakers:
László Rajk (architect, former dissident and politician, Hungary), János Széky (editor at ÉletésIrodalom, Hungary), Volker Weichsel (editor at Osteuropa, Germany)

Chair:
Nina Witoszek (Head of Research, SUM, University of Oslo, Norway)

Language: English