Ungdom og personlighetsproblemer

bookmark

- om forebygging av alvorlig skjevuvikling

torsdag 4. desember 2014, kl. 19:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri

Inngang: Gratis

Om ungdommens personlighetsutvikling i dagens samfunn, med fokus på utvikling, kartlegging, behandling og forebygging av personlighetsproblemer. Engasjerte aktører i feltet kommer med egne erfaringer, tanker og reflesjoner.

Ingen påmelding nødvendig.

Disse stiller:
• Professor Andrew Chanen (Centre for Youth Mental Health,University of Melbourne, Australia)
Øyvind Urnes (overlege og leder for Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri, Oslo Universitetssykehus)
Terje Lund (leder i Norsk barne og undomspsykiatrisk forening)
Trude Fixdal (psykiater og avdelingsleder for barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling ved Oslo universitetssykehus)
Trine Waaktaar (førsteamanuesis ved Psykologisk institutt, UiO). Doktorgradsarbeidet til Waaktaar omhandlet resiliens og mestringsbyggende intervensjoner for barn og ungdom med psykososiale belastninger.
• Psykolog og forfatter Per Are Løkke skrev fagessayet ”Jenters stumme raseri – i diagnosenes tidsalder” i tidsskrift for norsk psykologforening 09-14.

Professor emerita Berit Grøholt er kveldens ordstyrer. Grøholt er overlege og professor i barnepsykiatri ved Universitetet i Oslo og er uten tvil en bauta i norsk barne- og ungdomspsykiatri. I tillegg håper vi at en brukerrepresentant, politikere fra helse- og omsorgsdepartementet og forskere fra NOVA stiller.

Vi ønsker spesielt å belyse følgende spørsmål:
• Hva er de største utfordringene ungdom står overfor i dag med tanke på identitets- og personlighetsutvikling?
• Hvilken rolle bør helsevesenet og det offentlige ha i å imøtekomme disse utfordringene?

For spørsmål og informasjon send mail til napp@ous-hf.no