Universalisme

Hva er universalisme i 2014?

bookmark

Universalisme 2014: Debatt

fredag 12. desember 2014, kl. 20:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: Gratis

Et norsk panel har fulgt høstens foredragsrekke på Litteraturhuset hvor seks markante internasjonale forfattere og tenkere har snakket om verden slik den ser ut i dag. Seks foredrag om den universelle idé, sett fra ulike geografiske, politiske og teoretiske ståsteder.

Nå er det tid for oppsummering og svar: Har det universelle fortsatt en relevans i verden i dag? Kan høstens foredragsrekke gi oss nye blikk på eget samfunn og det fundamentet vi mener grunnloven vår er bygget på? I panelet sitter jusprofessor Ola Mestad, som er tilknyttet Forskningsrådets komité for grunnlovsjubileet, professor i kulturhistorie Helge Jordheim, forfatter og sosiolog Hannah Helseth og stipendiat ved IKOS Rana Issa. Marte Michelet styrer ordet.