Ut av akademia

bookmark

Sosiologens endagsfestival

torsdag 10. mars 2016, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Norsk sosiologforening og Sosiologen.no

Inngang: Gratis

Klassesamfunn, ekspertvelde eller historiens endepunkt? Hva slags samfunn er Norge anno 2016? Ti av landets ledende sosiologer forsøkte i løpet av 2015 å svare på dette, i en kronikk-stafett på sosiologen.no.

I lys av deres samtidsdiagnoser, samt de store samfunnsdebattene som har oppstått i etterkant om hvor samfunnet vårt er på vei, fortsetter vi debatten på Litteraturhuset 10. mars. På agendaen står nettopp tre sentrale områder som vil endre Norge og Europa i årene fremover – arbeidsliv, migrasjon og kunnskapsutvikling.

 

PROGRAM:
18:00: «Må vi jobbe så mye som vi gjør?»
Innledning v/ Roland Paulsen.

Innen 20 år kan teknologiutvikling ha gjort halvparten av jobbene våre overflødige. Hva skjer med arbeidet … når teknologien erstatter behovet for menneskelig arbeidskraft? Hvorfor tar arbeidet bare stadig større makt over livene våre?

Roland Paulsen, forfatter av bøkene «Empty Labour» og «Vi bare lydar» og post doc ved Lund Universitet, innleder om arbeidskritikken. En kritisk refleksjon over arbeidets mening, og hva virkelig arbeidet er godt for.

18:40 May-Len Skilbrei kommenterer Roland Paulsens innlegg.

Skilbrei er professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, og har gjort feltarbeid i dagligvare- og renholdsbransjen. Hun har blant annet skrevet om organisering av oppgaver og pauser og om forholdet mellom oppgave- og tidsorganisering, forholdet mellom å jobbe til man er ferdig og å jobbe til arbeidstiden er over.

18:50: PAUSE

19:05: SOSIOLOGISK FERSKVARE: Innvandring og migrasjon

Tre ferske disputanter presenterer sine avhandlinger.

Maria Hernandez Carretero: Leaving to belong: migration, transnationial connectness and social becoming (Denne presentasjonen holdes på engelsk).

Are Skeie Hermansen: Coming of Age, Getting Ahead?
Assessing Socioeconomic Assimilation among Children of Immigrants in Norway.

Guri Tyldum: The Social Meanings of Migration

19:40: Innslag ved Sosiolistene, sosiologisk kor ved UiO.

PAUSE

20:00: DEBATT: «Meningsfullt eller meningsløst arbeid – fra produksjons- til kunnskapssamfunn?»

Kunnskapssamfunnet er det offisielle Norges selv-diagnose fremfor noen – den harde valutaen det ropes etter hver gang ny politikk skal spikres.

Men hva slags kunnskap dyrkes fram, blir belønnet og hørt – og hva slags kunnskap kommer i skyggen? Har utdanningsrevolusjonen egentlig vært utjevnende? Eller er den i ferd med å skape et nytt klassesamfunn?

Deltakere:
Ordstyrer: Hedda Haakestad, Senter for Profesjonsstudier (HioA)-

Marte Mangset er post doc i sosiologi ved Senter for profesjonsstudier. I sosiologen.nos samtidsdiagnoseserie bidro hun med innlegget Å sette pris på kunnskap til samtidsdiagnose-serien på soiologen.no.

Knut Kjeldstadli er professor i historie på Universitetet i Oslo. Han har skrevet en rekke bøker og tekster om kunnskaps- og arbeidshistorie.

Ole Torstensen er tømrermester og forfatter. Han skapte debatt i 2014 med essayet om «De manuelle», i 2015 kom «En snekkers» dagbok, om verdien av håndverk og praktisk kunnskap.

Innleder Roland Paulsen vil også sitte i panelet.

Redaktør for sosiologen.no, Vilde Blix Huseby, geleider oss gjennom programmet for kvelden.

21:00—->
FEST: DJ KREISMYR. Sosiolog og musiker Jens Lunnan Hjort snurrer plater.

Enkel servering og oppfordring om å bli værende for diskusjoner, samtaler og godt lag utover kvelden.

Arrangementet er støttet av Fritt Ord, Norsk Sosiologforening og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi.»