Utviklingshjelp – gaver eller oppdragelse?

bookmark

Debatt og lansering av Arr

tirsdag 25. mai 2010, kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Arr - Idehistorisk tidsskrift

Inngang: Gratis

Hva er utvikling? Et globalt politisk prosjekt for å endre verden? De rikes moralske forpliktelse til å hjelpe de fattige? Eller modernitetens humanistiske opplysningsprosjekt?

I anledning lanseringen av siste nummer av Arr – idéhistorisk tidsskrift inviterer vi til debatt med temaet «utvikling – politikk, gaver eller oppdragelse?».

I panelet

* Hege Hertzberg (utviklingspolitisk direktør i UD)
* Kjetil Jakobsen (idéhistoriker)
* Hilde Reinertsen (historiker)
* Ordstyrer: Marte Lia Torskesnæs (Norad)

Velkommen!