Utviklingspolitikken etter valget

bookmark

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid/Tekna inviterer til temamøte

tirsdag 27. august 2013, kl. 15:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Forum for teknologi og utviklingssamarbeid

Inngang: Gratis

Hva vil skje om du blir utviklingsminister? – Neste regjerings arbeid for norske bedrifter i utviklingssamarbeidet

Ideologi kommer i baksetet i nordisk utviklingsarbeid, skriver redaktør Bjørn Amland i Development Today oktober 2012. Han sammenligner utviklingspolitikken i de norske landene, og finner at Sveriges politikk med en konservativ minister er veldig lik Heikkis politikk i Norge, mens Danmarks regjering fra venstresiden gjør det motsatte. Her hjemme er Høyre kjent for sin næringslivsfokuserte politikk, mens SV er mer opptatt av rettferdig fordeling av sosiale goder. Hvordan mener de ulike partiene at utviklingspolitikken bør være knyttet til norske bedrifter i utviklingsland?
Vi inviterer TEKNAs medlemmer og andre representanter fra bedrifter som jobber i utviklingsland til å møte dagens statssekretær – og en mulig ny utviklingsminister for å stille spørsmål og fortelle hva de ønsker fra norsk utviklingspolitikk:

 Hvordan kan bedriftenes kompetanse brukes?
 Hvilken støtte og tjenester trenger bedriftene?
 Hva mener de samstemthet er?

Møteleder: Bjørn Amland, ansvarlig redaktør, Development Today

Innleder:
Leiv Lunde, direktør ved Fridtjof Nansens Institutt og forfatter av boken “Hva Norge kan være i verden”, hvor han og medforfatter Henrik Thue blant annet mener at Norge bør avskaffe utviklingsminister-posten.

Debatt: 
Peter Skovholt Gitmark, H, stortingsrepresentant og utviklingspolitisk talsmann. Ønsker blant annet å redusere antall land som mottar bistand, stille strengere krav til lokal demokratiutvikling og å kutte informasjonsstøtte til arbeid i Norge.
Arvinn Gadgil, SV, statssekretær for utviklingsministeren. Har blant annet jobbet for å øke arbeidet for fordeling, som i Stortingsmeldingen “Skape gjennom å dele” som kom i vår.

Diskusjon med, og innspill fra salen.

Påmelding (gratis) via FTUs nettsider her
 
Nærmere opplysninger: FTU@tekna.no

Forum for teknologi og utviklingssamarbeid (FTU) er en arena for debatt og informasjon. Forumet skal arbeide for at bedrifter, institusjoner og enkeltpersoner får en bedre innsikt i og forståelse av utviklingslandenes situasjon og norsk utviklingssamarbeid. Forumet skal fokusere på faglige utfordringer og teknologitilpasninger. www.tekna.no/ftu