Valgdebatt:

bookmark

Kulturvernets vilkår – hva gjør politikerne?

mandag 7. september 2015, kl. 19:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kulturvernforbundet

Inngang: Gratis

Kulturvernforbundet ønsker å sette kulturvern på agendaen i lokalvalget. Kulturvernforbundets 22 medlemsorganisasjoner har til sammen over 230 000 engasjerte personer som jobber frivillig med kulturvern landet rundt. Men hva mener politikerne? Hvor viktig er det med vern av kulturarven? Hva anser de som politikernes ansvar og rolle? Hvordan vil deres politikk tilrettelegge – eller stå i veien for – kulturvernorganisasjonenes innsats? Og hva er konsekvensene? Kulturvernforbundet inviterer til debatt.

I panelet:
Trine Skei Grande (V)
Marit Arnstad (SP)
Ib Thomsen (FrP)
Svein Harberg (H)
Bård Vegar Solhjell (SV)
Sonja Mandt (AP)
Harald Nissen (Miljøpartiet De Grønne)

Ordstyrer: Aslak Bonde

Innledning til debatt ved leder av Kulturvernforbundet, Jørg Eirik Waula.

Gratis adgang, påmelding innen 2. september til lise.tveit@kulturvern.no