Var avisspråket bedre før?

bookmark

Thore Roksvold, Helene Uri og Sylfest Lomheim

mandag 6. februar 2012, kl. 17:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Kulturforum

Inngang: Gratis

Thore Roksvold – professor ved journalistutdanningen, HiOA. I sin doktoravhandling har han analysert språket i 5 aviser for å vurdere påstanden en ofte hører om at avisspråket var bedre før. Han har vurdert om det er økt bruk av overdrivelser, og om språket er blitt enklere, mer presist, mer korrekt, mer nyskapende og mer engasjerende. Thore Roksvold innleder til debatt.

Etter innledningen deltar Thore Roksvold i en paneldebatt sammen med:
Helene Uri – forfatter og språkforsker med doktorgrad i lingvistikk
Sylfest Lomheim – språkviter og tidligere direktør for Norsk Språkråd

Debatten ledes av Ola E. Bø – dramaturg, oversetter og språkkonsulent ved Det Norske Teatret i Oslo.

Salen inviteres til å delta i debatten.

For spørsmål, kontakt Widar Fossum (95 73 10 10).