Varslerdagen 2016

bookmark

– lansering av #SnowdentoOslo

torsdag 16. juni 2016, kl. 16:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Norsk PEN, RootsAction, Networkers SouthNorth

Inngang: Gratis

På årets varslerdag 16. juni lanseres en internasjonal underskriftskampanje til støtte for at Edvard Snowden uten risiko for utlevering til USA skal kunne komme til Norge for å motta Ossietzky-prisen fra Norsk PEN.  Blant de mange som stiller seg bak kampanjen er Lisa Ling og Cian Wesmoreland. De er selv varslere og inspirert av Edward Sowden.

PROGRAM
Musikk ved Pål Moddi Knutsen, artist.
Kommer snart med plata «Unsongs. 12 banned songs from 12 countries.»

Velkommen ved Elisabeth Eide, nestleder i Norsk PEN.
Eide presenterer Norsk PENs bakgrunn for å gi Ossietzkyprisen til Edward Snowden.

Samtale med varslerne Cian Westmoreland og Lisa Ling. Samtalen ledes av John Jones fra Networkers SouthNorth.

Presentasjon av kampanjen #SnowdentoOslo ved Rune Ottosen, styremedlem i Norsk PEN.

Følg arrangementet på Facebook her.

Programmet avsluttes kl. 17.30.

Andre som stiller seg bak kampanjen #SnowdentoOslo er:

Noam Chomsky, Arundhati Roy, Daniel Ellsberg, Marit Arnstad, Jesselyn Radack, Arne Ruth, Ola Larsmo, Coleen Rowley, Thomas Drake, Marsha Coleman-Adebayo, Marjorie Cohn, William Binney, William Nygaard, John Kiriakou, Moddi og Mari Boine.

Støtt arbeidet med å få #SnowdentoOslo – signér her.

Lisa Ling er en av tre varslere som står fram i Sonia Kennebecks prisbelønnede dokumentarfilmen om droner, National Bird. Her redegjør hun for de globale konsekvensene av dronekrigføring. Hun har har 20 års bakgrunn fra det militære som profesjonell soldat og reservist.  Hennes ansvarsområde var informasjonshåndtering og militær etterretning. Lisa Ling tjenestegjorde blant annet i 48th Intelligence Squadrone ved Beale Air Force Base i perioden 2007-2009. Hun beskriver et system utenfor politisk og demokratisk kontroll. Ling har blitt skremt over rettsløsheten rundt de utenomrettslige henrettelsen som er en konsekvens av USAs dronekrigføring. Etter et besøk i Afghanistan der hun selv så konsekvenser av den denne krigføringen for sivilbefolkningen, bestemte hun seg å stå fram som varsler. Hun har konkludert at den såkalte krigen mot terror i seg selv representerer terror mot uskyldige sivile.

Cian Westmoreland var sterkt inspirert av Snowden som forbilde da han bestemte seg å stå fram som varsler. Han var en dekorert soldat med lang erfaring fra militær informasjonshenting på amerikanske baser i Sør-Korea, Tyskland og Afghanistan i perioden 2006 – 2010. Cians oppgave var å samordne informasjon som skulle brukes i luftangrep i Afghanistan. Han fikk to utmerkelser for å ha skaffet til veie informasjon som skal ha bidratt til å drepe 200 fiendtlige soldater i Afghanistan. Han ble nektet innsyn i hvilke konsekvenser disse angrepene fikk for sivilbefolkningen, men ble klar over omfanget av sivile tap etter at UNAMA rapporten i 2009 dokumenterte 259 sivile ofre etter angrep fra den flernasjonale styrken i Afghanistan.