Velferdsteknologi og konsekvenser for samfunnsplanleggingen

bookmark

AVLYST Tredje møte i møteserie på tre "Livslogging - det datastyrte liv"

tirsdag 21. april 2015, kl. 17:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Polyteknisk forening

Inngang: Gratis

ARRANGEMENTET ER DESSVERRE AVLYST

Det er mer enn noen gang fokus på velferdsteknologi. Gjennom bruk av telemedisin, sensorer, intelligente enheter og materialer kan smarte institusjoner bidra til å revolusjonere arbeidsflyt, sette nye standarder for kommunikasjon mellom borgere og offentlige myndigheter, samtidig som de bidrar positivt til økonomien og løser noen av de demografiske, helsemessige og sosiale utfordringer som Norge står overfor.

Men hvordan skal vi styre denne utviklingen? Blir vi som mennesker forandret når vi begynner å dele våre fysiske parametere og sammenligne oss med andre? Vil bruk av velferdsteknologi i offentlig sektor føre til et teknologisk klasseskille? Hvem har ansvar for at teknologien utvikles med et helhetlig perspektiv som sikrer verdi for brukerne? Vi setter søkelys på ulike sider ved velferdsteknologi og samfunn gjennom tre debattmøter.

Innleder og paneldeltagere:
Jan Rylund, visepresident og direktør for helse i EVRY
Lasse Frantzen, seniorrådgiver i Helsedirektoratet
Eirik Chr. Æsøy, enhetsleder ved Frivolltun bo- og omsorgssenter i Grimstad

Øvrige deltagere:
Gunn Elisabeth Myhren, generalsekretær i Samfunnsviterne: innleder møtet og deler noen tanker om livslogging-eksperimentet.