Velkommen til utdeling av Annette Thommessens Minnepris 2015

bookmark

- til mannskapet på Bourbon Orca

onsdag 20. mai 2015, kl. 17:30

Sal: Nedjma

Arrangør: NOAS

Inngang: Gratis

Annette Thommessens Minnefond har som formål å fremme forståelse for asylsøkeres og flyktningers situasjon i Norge. Årets pris går til mannskapet på Bourbon Orca, for deres redningsoperasjoner i Middelhavet og viktige varslerjobb overfor norske og internasjonale myndigheter.