Venjas harem

bookmark

Musikk i fengsel og frihet

tirsdag 16. oktober 2012, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Mental Helse Oslo

Inngang: Gratis

Venjas Harem er et jenteband som har sitt utspring i prosjektet «Musikk i fengsel og frihet». Prosjektet ble etablert av musikkterapeut Venja Ruud Nilsen i 1991 som et tiltak for å gjøre innsatte bedre rustet til å mestre fritiden etter løslatelse. Prosjektet og musikken presenteres.