Venstreregimene i Latin-Amerika

bookmark

Personlige prosjekter eller bærekraftige utviklingsmodeller?

mandag 27. september 2010, kl. 16:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Spartacus forlag og NorLARNet (Norwegian Latin America Research Network)

Inngang: Billett

Det siste tiårets venstreorienterte regimer har innført reformer av utviklings-og velferdsmodeller. Disse har vært brakt fram av sterke politiske lederskikkelser. I løpet av høsten vil det finne sted et parlamentsvalg i Venezuela som vil få avgjørende betydning for framtida til Venezuelas president Hugo Chavez, og det vil bli valgt en etterfølger etter den kanskje fremste av lederskikkelsene, Brasils president Lula. Denne debatten vil ta opp hvorvidt venstreregimene har etablert bærekraftige nye utviklingsmodeller, eller om de snarere er personavhengige prosjekter som vil endres grunnleggende med lederskifter. Spørsmålet er også hvordan Norge skal forholde seg til dem.

Debatten tar utgangspunkt i en ny bok på norsk om dette: "Bolívars uekte sønner: Det nye Sør-Amerika mellom Chávez og Lula" av Vegard Bye, og Erik Solheims nylige rundreise i regionen

Disse deltar i debatten: Erik Solheim (Miljø-og Utviklingsminister) Vegard Bye (Konsulent og forfatter), Lars Løvold (Daglig leder i Regnskogsfondet) og Henrik Wiig (Seniorforsker, Norsk Institutt for By- og Regionsforskning). Ordstyrer: Benedicte Bull (Førsteamanuensis, Senter for Utvikling og Mlijø, leder for NorLARNet).