Venstresidens visjoner

bookmark

En annen verden er mulig! Hvilken?

lørdag 4. mai 2013, kl. 14:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Motmakt

Inngang: Gratis

Før 1917 blomstret idédebatten på venstresiden. Siden har den vært fastlåst i et lite attraktivt alternativ: statssosialisme. Like fullt er et alternativ til kapitalismen mer presserende enn noen gang. Men hvilket? Kanskje er tiden igjen moden for en fordomsfri idédebatt?