Verden roper på norsk kompetanse!

bookmark

Frokostdebatt

torsdag 6. desember 2012, kl. 08:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Innovasjon Norge

Inngang: Gratis

Innovasjon Norge inviterer til debatt. Vi serverer frokost fra 07.30.

Megatrender driver veksten – verden trenger rent vann og ren energi, nok mat og løsninger på klimaproblemene. Disse globale utfordringene representerer store markedsmuligheter, samtidig som verdensøkonomien er mildt sagt usikker. Norsk næringsliv har kompetansen som kan være med å løse disse utfordringene, og i tillegg solid økonomi.

Norske bedrifter har verdens beste kunnskap på viktige felt som mat, energi, transport, materialteknologi og medisin. Så hva hindrer oss? Er norske bedrifter offensive nok? Er virkemiddelapparatet godt nok til å åpne dørene til de store mulighetene? Legger regjeringen nok vekt på internasjonalisering, eller er vi for innadvendte i politikken? Går de nye vekstmarkedene videre uten oss?

Bli med i debatten! Meld deg på her!

I panelet sitter:
Else-May Botten, Arbeiderpartiet, medlem av Stortingets næringskomite
Jan Tore Sanner, første nestleder i Høyre, nestleder i Stortingets finanskomite
Ståle Kyllingstad, Konsernsjef, IKM Gruppen AS (IKM Gruppen leverer utstyr og tjenester til oljenæringen)
Tom Einar Jensen, Chief Executive Officer, Agrinos (Ny gjødselteknologi som kan revolusjonere landbruket)
Heidi Wiig Aslesen, Professor ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI
Nyonga Rugu-Mayo Amundsen, daglig leder i Global Consultancy og styreleder i Polyteknisk Forenings Milleniumsnettverk

Vi mener Norge bør bli verdens mest innovative land. Skal vi få til det, trenger vi verdens beste innovasjonspolitikk. Internasjonalisering og globalisering er på agendaen hos Innovasjon Norge. Bli med og si din mening!