Verdensdagen for psykisk helse: Hvordan tar du det?

bookmark

Hva forskningen sier om de som klarer seg på tross av stressende livsopplevelser

tirsdag 12. oktober 2010, kl. 17:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Regionsenter for barn og unges psykiske helse – RBUP Øst og Sør

Inngang: Gratis

De fleste klarer seg godt gjennom kriser – om det gjelder å komme over en skilsmisse, sorg over å ha mistet en ektefelle eller noe så dramatisk som å bli rammet av angrepet mot tvillingtårnene i New York 11.september 2001. Menneskeheten har overlevd omfattende kriger og omfattende grusomheter. Enkeltpersoner kan fungere godt til tross for grov omsorgssvikt og andre tunge belastninger. Vi har en usedvanlig evne til å klare oss. Hva skyldes det? Hvem klarer seg godt og hvem står i fare for å få problemer? Er vi født sånn eller er vi blitt sånn?

Innledning: Psykolog Trine Waaktaar 

Diskusjon 
Kaffe 
Kultur