Vern av jord

bookmark

Årlig politikkseminar

onsdag 26. august 2015, kl. 09:00

Sal: Wergeland

Arrangør: AgriAnalyse

Inngang: Billett

2015 er FNs jordår (Year of soils), som omhandler både bærekraftig bruk og vern av jord internasjonalt. Jordvern og arealforvaltning er kommunale oppgaver og blir derfor sentrale temaer i lokalvalgsår. Jordvern blir ofte ikke prioritert, veid opp mot andre formål, og vi ønsker med dette seminaret å sette fokus på vern av jord. Varer til kl. 15.30. Inkludert lunsj.