Vi tar faget tilbake!

bookmark

Markedstenkningens fallitt innen helse og utdanning

torsdag 26. juni 2014, kl. 09:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: Robust

Inngang: Billett

Leger gjør opprør. Lærere boikotter. Psykologer protesterer. Og menneskene vi er til for lider under dagens organisering. Vi vet altså hva vi ikke vil ha. Men hva er det vi vil ha i stedet? Hva er essensen i dette som vi drømmer om og som en gang var beveggrunnen for valget om å bli sykepleier, lærer, terapeut? Velkommen til et åpent seminar som søker å vise hva som blir mulig når tillit til fagpersoner kombineres med kreftene som bor i relasjonen; fagperson – pasient/klient/elev. Den danske psykologen Allan Holmgren vil – gjennom et live-intervju med en av de mye omtalte Sandefjordlærerne, Marius Andersen (som risikerte å få sparken ved å protestere mot målehysteri i skolen) – demonstrere en samtalepraksis hvor den intervjuedes egen evaluering av hva som er virksomt ligger som et premiss. Den amerikanske filosofen Todd May vil kommentere Allans praksis og gjøre rede for ideene som har inspirert denne, i hovedsak med rot i tankene til Foucault og Deleuze.

Les mer her

For ytterligere spørsmål: erling.fidjestol@bymisjon.no

Foto: "Conversation" av Valery Kensky. CC BY 2.0