Viten på lørdag

bookmark

Populærvitenskapelig seminar for alle

lørdag 30. januar 2016, kl. 11:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Matematisk-naturvitenskapelig, Samfunnsvitenskapelig og Medisinsk fakultet, UiO

Inngang: Gratis

Solid kunnskap helt gratis! En god deal, kaller vi det. Viten på lørdag er en rekke populærvitenskapelige seminarer. Seminarene er et samarbeid mellom tre fakulteter ved Universitetet i Oslo: matematikk og naturvitenskap, samfunnsvitenskap og medisin.
Vårens datoer er 30. januar, 30. april og 28. mai.

PROGRAM
1. God helse – hva kan du og flokken gjøre?
•    Foredragsholder: Professor Per Fugelli, Institutt for helse og samfunn.
Foredraget vil skape nysgjerrighet på hvilke egenskaper ved samfunnet som påvirker enkeltmenneskets helse. Det gjelder utdanning, arbeid og inntekt – men også verdier som trygghet, frihet, verdighet og tilhørighet.
2. Hjertehelse – kjenn din risiko
•    Foredragsholder: Ph.d.-student Karianne Svendsen, Institutt for medisinske basalfag.
8 av 10 tilfeller av hjerte- og karsykdom kunne vært unngått med en sunn livsstil. Hva påvirker din risiko for hjertesykdom? Og hvorfor er det viktig å starte forebygging tidlig?
3. Diabetes type 2 kan forebygges
•    Foredragsholder: Professor Kåre I. Birkeland, Institutt for klinisk medisin.
Hvert år begynner mer enn 13.000 nordmenn på medisiner mot diabetes type 2. Vi vet nå at sykdommen kan forebygges ved hjelp av små endringer i kostholdet og en halvtime fysisk aktivitet hver dag.
Møteleder: Professor emeritus Kaare R. Norum

Presentasjoner vil bli lagt ut i etterkant av arrangementet.