Vold mot gravide

bookmark

Hvilke rettigheter har det ufødte barnet?

torsdag 27. august 2015, kl. 18:00

Sal: Amalie Skram

Arrangør: Den norske jordmorforening

Inngang: Gratis

Den norske jordmorforening arrangerer åpent møte om temaet vold i svangerskapet. Møteleder vil være Inga Marthe Thorkildsen som nylig har utgitt boka Du ser det ikke før du tror det.

Den norske jordmorforening ønsker å sette fokus på det ufødte barns rettsvern. Hvordan kan vi beskytte og forebygge at barnet vokser opp i et hjem fritt for vold?

I følge barnevernloven kan man i dag ikke melde inn saker uten mors tillatelse før barnet er født.
– Hvordan skal jordmødre håndtere kunnskap de får om vold i nære relasjoner i samtaler med gravide?
– Hvem er aktuelle samarbeidspartnere?
– Hvor/hvordan skal man lage notat så lenge det ikke kan noteres på papirjournal?
Representanter fra Helsedirektoratet, NKVTS (norsk kompetansesenter om vold og traumatisk stress) og voldsmottaket i Vestfold m. flere vil holde innlegg og deretter delta i en paneldebatt.