What New Internationalism?

bookmark

Et seminar om hvilke maktstrukturer som styrer det globale kunstmarkedet.

torsdag 26. mai 2016, kl. 13:00

Sal: Berner-kjelleren

Arrangør: TrAP

Inngang: Gratis

Kunstkritiker og kurator Ruth Noack trekker på sin erfaring, blant annet som kurator for documenta 12 (2007), når hun utfordrer dagens maktforhold i kunstfeltet. Etterfulgt av panelsamtale med Natalie Hope O’Donnell (kurator), Kjetil Røed (kunstkritiker), Antonio Cataldo (OCA) og Malin Barth (Stiftelsen 3,14). Samtalen ledes av professor og kunstner Kristin Bergaust

De siste 20 årene har det skjedd store endringer på samtidskunstfeltet. Med fremveksten av en rekke nye biennaler, har feltet åpnet seg for nye nettverk av kunstnere, kuratorer og gallerier på tvers av kontinenter. Den samme utviklingen har også gjort den norske kunstscenen mer internasjonal.

I 1994 skrev kurator Gavin Jantjes, i forordet til publikasjonen «Global Visions: Towards a New Internationalism in the Visual Arts» (ed. Jean Fisher), at postmodernismen forutsetter “[a new internationalism which] engages … unacknowledged voices and images of a world community in an expanded dialogue about contemporary visual art». 

Dette seminaret stiller spørsmålene – Hvor er vi nå? Lurer vi oss selv om vi påstår at kunsten er grenseløs? Er den internasjonale kunstscenen så demokratisk som vi ønsker å tro – eller er vi fortsatt preget av de samme gamle maktstrukturene?

Se programmet

Påmelding 

Seminaret arrangeres i sammenheng med utstillingen Transcultural Flux, som vises ved Akershus Kunstsenter 13. mai-12. juni 2016. 

 

Foto: Danica Dakic, EL DORADO, Giessbergstrasse, 2006/07 (video still)