Who benefits? Norwegian Investments in the Zambian Mining Industry

bookmark

- Rapportlansering og filmvisning

torsdag 12. desember 2013, kl. 18:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Caritas Norge og Forum for utvikling og miljø

Inngang: Gratis

Staten Pensjonsfond Utland, eller oljefondet som det gjerne kalles, har investeringer over hele verden, deriblant i store, multinasjonale selskaper i utvinningsindustrien. Dette er en industri som har et dårlig rykte i mange utviklingsland på grunn av forurensing, miljøødeleggelser, tvangsflytting av lokalbefolkning, korrupsjon og skatteunndragelse.

I rapporten “Who benefits? Norwegian Investments in the Zambian Mining Industry” har Caritas Norge undersøkt hvordan norske investeringer i utvinningsindustrien i Zambia påvirker lokal utvikling og om det er motsetninger mellom norsk utviklingspolitikk og norske investeringer.

I forbindelse med rapportlanseringen vil også filmen Good copper, bad copper vises. Filmen er laget av Alice Odiot og Audrey Gallet i samarbeid med Stéphane Horel, og handler om gruveindustrien i Zambia.

Program:
18.00-18.15: Rapportforfatter Maria Dyveke Styve presenterer rapporten.
18.15-18.25: Gunhild Ørstavik fra Forum for utvikling og miljø kommenterer rapporten og trekker tråder til endringer i den etiske forvaltningen av oljefondet generelt.
18.25-18.30: Spørsmål fra salen.
18.30-19.30: Visning av filmen Good copper, bad copper om gruveindustrien i Zambia.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Rapporten er skrevet på engelsk, men seminaret vil foregå på norsk.