Wikipedia og Grunnloven

bookmark

Anine Kierulf om paragraf 100

tirsdag 4. september 2018, kl. 17:00 til kl. 19:00

Sal: Nedjma

Arrangør: Wikimedia Norge

Inngang: Gratis

Wikipedia er det suverent største og mest brukte leksikon i Norge, samtidig har det store mangler. Med Grunnlovens paragraf 100 («Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale»), er dette en utfordring for myndighetene?