Äntligen spesial: Sara DaniusFoto: Litteraturhuset

Äntligen spesial: Sara Danius

bookmark

om Nobelprisen i litteratur – og om årets prisvinner

onsdag 29. november 2017, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Litteraturhuset

Inngang: E-billett

Priser: Ordinær 90,- Student 60,-

Vi snakker om den viktigste litterære utmerkelsen i verden, både når det gjelder anseelse og pengebeløpets størrelse. Ifølge Nobels testament skal prisen gå til «den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning».

Hver senhøst inviterer Litteraturhuset til en kveld hvor vi løfter fram årets nobelprisvinner i litteratur. Når dette skrives, vet vi ennå ikke hvem som får den æren i år.

Det som imidlertid er sikkert, er at når Litteraturhuset denne gangen får storfint besøk av Sara Danius, ständig sekretarare for Svenska Akademien siden 2015, har hun allerede annonsert årets vinner under en høytidelig seremoni i Stockholm.

Sara Danius vil fortelle om historien til Nobelprisen i litteratur og Akademiens arbeid. Kanskje får vi et aldri så lite innblikk i De Adertons indre liv og hvordan diskusjonene rundt bordet ser ut?

Så – blir det en poet i år? En dramatiker? En forfatter fra Latin-Amerika, Europa eller Asia? Danius avslutter kvelden med å kaste lys over årets nobelprisvinner.

Dette skjer 10 - 24. oktober