Barn i Norge 2018 – rapportlansering

bookmark

Psykisk uhelse hos ungdom

onsdag 21. mars 2018, kl. 10:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Voksne for barn

Inngang: Gratis

Voksne for Barn (VfB) utgir hvert år rapporten Barn i Norge. Dette er en samling fag- og dybdeartikler skrevet av fremstående fagfolk. For 2018 er hovedtema «Psykisk uhelse hos ungdom». Vi ser på ulike aspekter ved dette temaet; hvordan er det å leve med, hvordan er tilbudet til disse, er det godt nok, hvilke utfordringer har vi, og hvordan kan vi evt. løse dem? Hva sier forskningen? Bidragsytere er Margrethe Wiede Aasland, Svein Øverland, Heidi Tessand, Arnhild Lauveng, Sonny Hæggernes og Arne Holte. Flere av forfatterne kommer på lanseringen for å snakke om sine artikler.

Program 17 - 20. januar