Debatt om somaliske kvinner

bookmark

– byrde eller ressurs?

mandag 11. desember 2017, kl. 18:00

Sal: Wergeland

Arrangør: Women Voices in Peace and Leadership

Inngang: Gratis

Et likestilt samfunn med like muligheter – hvordan oppnå det? For første gang møtes to somaliske ministere og den somaliske
ambassadøren til Belgia og EU til debatt. Sammen vil de diskutere somaliske kvinners posisjon i samfunnet, både der de kom fra, og i det samfunnet de nå tilhører. Åpen debatt.

Dette skjer 10 - 26. oktober